ขวดโหลใสสี่เหลี่ยมเล็ก 800 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1005/3
ขนาดสินค้า : 8.5 X 8.5 X 15 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 27.5 X 36 X 62.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin