ขวดโหลใสสี่เหลี่ยมกลาง 2 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 1005/2
ขนาดสินค้า : 12 X 12 X 21 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 52 X 37.2 X 61.2 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin