ขวดโหลใสรอง 1 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 401-1
ขนาดสินค้า : 12.5 X 12.5 X 14.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 43 X 44.5 X 86 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin