ขวดโหลใสทรงห้าเหลี่ยม 800 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1047
ขนาดสินค้า : 10 X 10 X 16 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 29.5 X 40 X 65 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin