ขวดโหลใสกลาง 900 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 401-2
ขนาดสินค้า : 12 X 12 X 12.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 38 X 40 X 76 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin