ขวดโหลใสกลมเล็ก 800 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1007/3
ขนาดสินค้า : 11 X 11 X 13.2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 33.5 X 44 X 49.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin