ขวดโหลใสกลมเล็ก 1 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 1006/3
ขนาดสินค้า : 10 X 10 X 16.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 32 X 42 X 63 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin