ขวดโหลใสกลมเล็กสุด 400 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1007/4
ขนาดสินค้า : 9 X 9 X 10 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 38 X 53.5 X 61.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin