ขวดโหลใสกลมริ้วเล็ก 900 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1004/3
ขนาดสินค้า : 11 X 11 X 16 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 32 X 41 X 64 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin