ขวดโหลใสกลมริ้วเล็กสุด 350 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1004/4
ขนาดสินค้า : 8 X 8 X 12 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 33 X 49 X 71 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin