ขวดโหลเล็กลายไทย 1 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 342-4
ขนาดสินค้า : 12.2 X 12.2 X 16 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 38 X 41 X 30 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin