ขวดโหลสี่เหลี่ยม 400 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1022/4
ขนาดสินค้า : 7.5 X 7.5 X 12.3 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 32 X 42 X 73.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin