ขวดโหลสี่เหลี่ยม 1.6 ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 1022/2
ขนาดสินค้า : 11 X 11 X 18.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 34.1 X 44.6 X 55.9 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin