ขวดโหลทรงแบบเหลี่ยม 500 มล.

5/5
รหัสสินค้า : 1026
ขนาดสินค้า : 12.5 X 12.5 X 7 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 36.5 X 38 X 53 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin