กล่องไมโครคีพเปอร์ใหญ่-ช่องอาหาร

5/5
รหัสสินค้า : 461-1D
ขนาดสินค้า : 22.5 X 23.5 X 7.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 1 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 26 X 48 X 51 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin