กล่องใส่อาหารชุด 7 ใบ

5/5
รหัสสินค้า : 527/1-7
ขนาดสินค้า : 25 X 25 X 13.2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 0.5 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 25.2 X 49.5 X 41.2 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin