กล่องใส่น้ำแข็ง

5/5
รหัสสินค้า : 660/1
ขนาดสินค้า : 12 X 22.5 X 7.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 36.2 X 46.5 X 28.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin