กล่องใส่ช้อน, ส้อม

5/5
รหัสสินค้า : 647
ขนาดสินค้า : 13.5 X 29 X 8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 40.7 X 49 X 59 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin