กล่องใสเหลี่ยม 3 ใบชุด

5/5
รหัสสินค้า : 537-123
ขนาดสินค้า : 19.5 X 30.5 X 8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 1 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 32 X 38.5 X 47 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin