กล่องใสเหลี่ยมใบใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 537-1
ขนาดสินค้า : 19 X 30 X 8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 1 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 31.5 X 37.5 X 46 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin