กล่องใสเหลี่ยมใบเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 537-3
ขนาดสินค้า : 14 X 24.5 X 5.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 29.5 X 50 X 29 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin