กล่องใสเหลี่ยมใบกลาง

5/5
รหัสสินค้า : 537-2
ขนาดสินค้า : 16.5 X 27.5 X 7 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 33.5 X 55.5 X 38 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin