กล่องใสทรงสูงมีจุก

5/5
รหัสสินค้า : 507
ขนาดสินค้า : 6 X 6 X 7.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 25.5 X 37 X 43 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin