กล่องใสกลมใส่มะขาม

5/5
รหัสสินค้า : 560
ขนาดสินค้า : 14 X 14 X 4 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 29 X 42 X 24 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin