กล่องเอกสารดีแม็กซ์

5/5
รหัสสินค้า : 640
ขนาดสินค้า : 25 X 31.5 X 3.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 1 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 33 X 53 X 27 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin