กล่องเหลี่ยมสั้นใบใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 538-1
ขนาดสินค้า : 16.5 X 18.5 X 8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 30 X 36 X 47.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin