กล่องเหลี่ยมสั้นใบเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 538-4
ขนาดสินค้า : 10 X 11.8 X 3.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 36.5 X 41 X 42.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin