กล่องเหลี่ยมสั้นใบกลาง

5/5
รหัสสินค้า : 538-3
ขนาดสินค้า : 12 X 14 X 4.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 26 X 43.5 X 56.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin