กล่องเหลี่ยมสั้นรองใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 538-2
ขนาดสินค้า : 14.2 X 17 X 7 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 29.5 X 34.5 X 38 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin