กล่องอเนกประสงค์

5/5
รหัสสินค้า : 615
ขนาดสินค้า : 32 X 34 X 24 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 กล่อง / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 46 X 34 X 65 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin