กล่องสี่เหลี่ยมใส

5/5
รหัสสินค้า : 510
ขนาดสินค้า : 12 X 17 X 6.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 1 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 25 X 34.5 X 21.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin