กล่องสี่เหลี่ยมใส 4 ช่อง

5/5
รหัสสินค้า : 504
ขนาดสินค้า : 13 X 13 X 4.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 27 X 27 X 27 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin