กล่องสี่เหลี่ยมใสใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 502
ขนาดสินค้า : 11.3 X 11.3 X 6.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / มัด
ขนาดของบรรจุ : 47.5 X 70 X 45 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin