กล่องสี่เหลี่ยมใสเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 500
ขนาดสินค้า : 6.5 X 9 X 4 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 19 X 39 X 24 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin