กล่องสี่เหลี่ยมใสกลาง

5/5
รหัสสินค้า : 501
ขนาดสินค้า : 7.7 X 10.2 X 5.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 18 โหล / มัด
ขนาดของบรรจุ : 44.5 X 72 X 40 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin