กล่องข้าว

5/5
รหัสสินค้า : 656
ขนาดสินค้า : 13 X 18 X 6 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 35.6 X 54.7 X 36 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin