กล่องข้าวหมากใส

5/5
รหัสสินค้า : 477
ขนาดสินค้า : 9 X 9 X 5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 12 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 37 X 54 X 29 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin