กล่องกลมใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 584-1
ขนาดสินค้า : 21.5 X 21.5 X 9.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 56.5 X 76.5 X 29 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin