กล่องกลมใสใบเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 536-7
ขนาดสินค้า : 10 X 10 X 7.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 30 X 55 X 54 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin