กล่องกลมใสใบรองกลาง

5/5
รหัสสินค้า : 536-5
ขนาดสินค้า : 15.2 X 15.2 X 10.2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 45 X 44 X 39 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin