กล่องกลมใสใบกลาง

5/5
รหัสสินค้า : 536-4
ขนาดสินค้า : 17.5 X 17.5 X 12 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 53 X 53 X 47 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin