กล่องกลมใสรองรองใบกลาง

5/5
รหัสสินค้า : 536-6
ขนาดสินค้า : 12.5 X 12.5 X 8.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 33 X 35 X 46 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin