กล่องกลมเล็ก

5/5
รหัสสินค้า : 584-3
ขนาดสินค้า : 14.5 X 14.5 X 7 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 52 X 78 X 20.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin