กล่องกลมกลาง

5/5
รหัสสินค้า : 584-2
ขนาดสินค้า : 18 X 18 X 8.2 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 3 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 45 X 63 X 25 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin