กระบอกน้ำเหลี่ยมเล็กมีหู 1ลิตร

5/5
รหัสสินค้า : 577S
ขนาดสินค้า : 10 X 19 X 16 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 4 โหล / ห่อ
ขนาดของบรรจุ : 40 X 65 X 34 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin