กระบอกฉีด

5/5
รหัสสินค้า : 1038
ขนาดสินค้า : 8.2 X 8.2 X 16 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 36 X 49 X 37 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin