กระบอกฉีดมินิ

5/5
รหัสสินค้า : 1044
ขนาดสินค้า : 9 X 9 X 17.8 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 24 X 57.5 X 55 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin