กระบอกฉีดพิมพ์ลายสปริงกี้

5/5
รหัสสินค้า : 624
ขนาดสินค้า : 13 X 13 X 21 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 27 X 58 X 68 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin