กระบอกฉีดน้ำ

5/5
รหัสสินค้า : 1021
ขนาดสินค้า : 6 X 13.5 X 21.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 6 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 22.8 X 57.8 X 63.5 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin