กระบอกฉีดน้ำขวดใหญ่

5/5
รหัสสินค้า : 608
ขนาดสินค้า : 12 X 12 X 21.5 ซ.ม.
จำนวนบรรจุ : 2 โหล / กล่อง
ขนาดของบรรจุ : 46.5 X 22.5 X 31 ซ.ม.
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin